DPD i paczkomaty
Reklamacje

Reklamacje

Jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną odpowiadamy względem Klienta z tytułu rękojmi w zakresie określonym w szczególności ustawą Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji i informację o sposobie dalszego postępowania wyślemy na podany przez Państwa adres lub w inny podany przez Państwa sposób.

Gdzie dostarczyć reklamowany produkt?

W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o wysłanie lub dostarczenie reklamowanego towaru do naszej siedziby, czyli na adres:

Bomap Sp. z o.o., ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole.

Zalecamy dołączenie do przesyłki:

  • danych kontaktowych
  • opisu wady, opisu roszczenia reklamacyjnego (naprawa Produktu; wymiana na Produkt wolny od wad; obniżenie ceny; odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna)
  • dowodu zakupu (na przykład paragonu, wydruku maila potwierdzającego zamówienie, potwierdzenia przelewu lub innego równoważnego dowodu)

Uszkodzenia w transporcie

W przypadku gdy podejrzewają Państwo uszkodzenie towaru w transporcie, bardzo pomocne będzie (o ile to możliwe) niezwłoczne spisanie razem z przewoźnikiem (kurierem) stosownego protokołu szkody i załączenie jego kopii do przesyłki.

Gwarancje

Nie udzielamy gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Sprzedawane przez nas produkty mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej bądź oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Państwa uprawnień w związku z naszą odpowiedzialnością rękojmi. To do Państwa należy wybór podstawy prawnej reklamacji: rękojmi albo gwarancji (o ile została udzielona).

Konsumentom przysługuje także prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl